Theo dõi trên

Bài học hay

Idioms

Observations is the best teacher

Trăm nghe không bằng một thấy
Advertisement
To Top