Theo dõi trên

Bài viết có từ khóa "present"

Bài học hay

Idioms

Drunkness reveals what soberness conceallls

Rượu vào lời ra
Advertisement
To Top