Theo dõi trên

Bài viết có từ khóa "simple"

Bài học hay

Idioms

Beauty is in the eye of the beholder

Yêu nên tốt, ghét nên xấu
Advertisement
To Top