Theo dõi trên

Bài viết có từ khóa "simple"

Bài học hay

Idioms

Do not judge the book by its cover

Đừng xét đoán người qua bề ngoài
Advertisement
To Top