Theo dõi trên

Bài viết có từ khóa "thì hiện tại"

Bài học hay

Idioms

Nothing ventures, nothing gains

Phi thương bất phú
Advertisement
To Top