Theo dõi trên

Bài viết có từ khóa "thì hiện tại"

Bài học hay

Idioms

He who excuses himself, accuses himself

Có tật giật mình
Advertisement
To Top