Theo dõi trên

Bài viết có từ khóa "từ vựng"

Bài học hay

Idioms

Hatred is as blind as love

Cả giận mất khôn
Advertisement
To Top