Theo dõi trên

Bài viết có từ khóa "từ vựng"

Bài học hay

Idioms

Prevention is better than cure

Phòng bệnh hơn chữa bệnh
Advertisement
To Top