Theo dõi trên

Bài học mới

Thành ngữ

Better die on your feet than live on your knees

Chết vinh còn hơn sống nhục
Advertisement
To Top