Trang chủ » Ngữ pháp » Cách sử dụng từ » Cách sử dụng “suggest” và những lỗi thường gặp

Cách sử dụng “suggest” và những lỗi thường gặp

Cách sử dụng "suggest" và những lỗi thường gặp
Cách sử dụng “suggest” và những lỗi thường gặp
4.3/5 8 votes

Mẹo tìm Google:từ khóa cần tìm + tienganhthatde.net

Tiếng Anh Thật Dễ vừa nhận được một câu hỏi: “Xin cho biết động từ “Suggest” được dùng như thế nào? Và có động từ nào được dùng giống động từ “Suggest” không?”. Có vẻ rất nhiều bạn chưa biết cách sử dụng “suggest” trong tiếng Anh, vì vậy bài viết này sẽ giúp bạn sử dụng đúng “suggest” trong câu và tránh những lỗi thường gặp với động từ này.

1. Cách sử dụng động từ “suggest”

Động từ suggest có 4 hình thức được sử dụng trong tiếng Anh, cụ thể cách sử dụng suggest như sau:

Suggest đứng trước possesive + gerund (sở hữu + danh động từ)

I suggest (your) selling it
(Tôi đề nghị (bạn) bán cái đó)

Suggest đứng trước mệnh đề danh từ (noun clause) có động từ được chia ở thì simple present (hiện tại đơn)

I suggest (that) he applied for the job.
(Tôi đề nghị anh nộp đơn xin việc làm đó)

Suggest đứng trước mệnh đề danh từ có should đứng trước infinitive (động từ nguyên thể)

I suggest (that) he should apply for the job.
(Tôi đề nghị anh nộp đơn xin việc làm đó - Câu này có ý trang trọng hơn)

Suggest đứng trước mệnh đề danh từ có động từ thuộc lối cầu khẩn (subjunctive) là một động từ nguyên thể (infinitive)

He suggested that we go out for walk.
(Anh ý đề nghị chúng tôi dạo chơi)

Một vài động từ có cách dùng giống suggest như: propose (đề nghị); require (cầu, đòi hỏi)

2. Những lỗi thường gặp khi sử dụng “suggest”

a. Chia sai sở hữu cách:

"Why don't you go to Paris to study French?" He said (to me).
→ He suggested me going to Paris to study French. 
→ He suggested my going to Paris to study French. ✔

b. Sử dụng “to”:

"Why don't you go to Paris to study French?" He said (to me).
→ He suggested me to go to Paris to study French. 
→ He suggested my going to Paris to study French. ✔
→ He suggested that I shoud go to Paris to study French. ✔