Trang chủ » Từ vựng » Từ vựng theo chủ đề » Các cụm từ tiếng Anh với “IN”

Các cụm từ tiếng Anh với “IN”

Các cụm từ tiếng Anh với “IN”
Các cụm từ tiếng Anh với “IN”
4.5/5 10 votes

Mẹo tìm Google:từ khóa cần tìm + tienganhthatde.net

Trong tiếng anh, chúng ta thường bắt gặp rất nhiều các cụm từ tiếng Anh với “IN”. Những từ này luôn luôn được sử dụng cùng giới từ “IN” chứ không phải giới từ nào khác, nên cách ghi nhớ tốt nhất là học thuộc lòng. Sau đây Tiếng Anh Thật Dễ sẽ giới thiệu đến bạn đọc Các cụm từ tiếng Anh với “IN”.

Học thêm: Phân biệt cách dùng “IN, ON, AT” trong tiếng Anh

Danh sách các cụm từ tiếng Anh với “IN”

• in addition: ngoài ra, thêm vào.
• in advance: trước
• in the balance: ở thế cân bằng
• in all likelihood: có khả năng

• in common: có điểm chung
• in charge of: chịu trách nhiệm
• in dispute with sb/st: trong tình trạng tranh chấp với
• in ink: bằng mực

• in the end: cuối cùng
• in favor of: ủng hộ
• in fear of doing st: lo sợ điều gì
• in (good/ bad) condition: trong điều kiện tốt or xấu

• in a hurry: đang vội
• in a moment: một lát nữa
• in pain: đang bị đau
• in the past: trước đây

• in practice: đang tiến hành
• in public: trước công chúng
• in short: tóm lại
• in trouble with: gặp rắc rối về

• in time: vừa kịp giờ
• in turn: lần lượt
• in silence: trong sự yên tĩnh
• in recognition of: được công nhận