Trang chủ » Ngữ pháp » Động từ » Những lỗi thường gặp với động từ

Những lỗi thường gặp với động từ

Những lỗi thường gặp với động từ
Những lỗi thường gặp với động từ
4.8/5 11 votes

Mẹo tìm Google:từ khóa cần tìm + tienganhthatde.net

Không chia động từ, sử dụng sai thì hoặc sai động từ là một trong những lỗi thường gặp với động từ phổ biến nhất. Cùng tiếng Anh thật dễ tìm hiểu những lỗi thương gặp với động từ này nhé!

1. Không chia động từ

Trong thì hiện tại đơn, đối với ngôi thứ 3 số ít chúng ta phải thêm s/es sau động từ gốc:

That man live in California. (sai)
That man lives in California. (đúng)

2. Sử dụng sai thì

Một trong những lỗi thường gặp với động từ đó chính là sử dụng sai thì. Rất nhiều bạn không chia động từ khi trong câu xuất hiện dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn chẳng hạn:

Yesterday I go to the dance. (sai)
Yesterday I went to the dance. (đúng)

3. Bị nhầm lẫn câu chủ động – câu bị động:

Thêm (to) be không đúng chỗ:

What was happened last night? (sai)
What happened last night? (đúng)

Thiếu (to) be khi cần dùng:

The car is broken. (đúng)
The car breaks. (sai)

4. Lỗi với động từ khuyết thiếu (modal verbs):

Thêm “to” không đúng:

You had better to leave. (sai)
You had better leave. (đúng)

Vẫn chia động từ sau modal verb:

He could plays football very well. (sai)
He could played football very well. (sai)
He could play football very well. (đúng)

5. Dùng sai động từ:

Đây cũng là một trong những lỗi thường gặp với động từ khi người nói sử dụng động từ không phù hợp với ý nghĩa gốc muốn truyền đạt.

I have met Johanna for five years. (sai)
I have known Johanna for five years. (đúng)