Trang chủ » Ngữ pháp » Các thì tiếng Anh » Thì quá khứ đơn

Thì quá khứ đơn

Thì quá khứ đơn Past simple
Thì quá khứ đơn
4.5/5 2 votes

Danh mục: Các thì tiếng Anh | Ngữ pháp

Download tài liệu PDF cho bài học Thì quá khứ đơn miễn phí trên Tiếng Anh Thật Dễ

Group học tiếng Anh | Đăng bình luận

Mẹo tìm Google:từ khóa cần tìm + tienganhthatde.net

Thì quá khứ đơn là gì? Người Việ khi sử dụng thì quá khứ đơn thường gặp phải những lỗi gì? Tất cả đều được giải đáp trong bài viết này.

Giải thích

1. Thì quá khứ đơn dùng với cấu trúc quá khứ của động từ

My grandfather died last year. (Đúng)
My grandfather was died last year. (Sai)
My grandfather has died last year. (Sai)

2. Thì quá khứ đơn dùng để diễn tả

a. Hành động cụ thể diễn ra ở một thời điểm trong quá khứ

b. Hành động đã hoàn thành

c. Một trạng thái ở quá khứ

Một số ví dụ

Hành động cụ thể Hoàn thành Trạng thái quá khứ
I ate lunch at noon today.
He drove to work yesterday.
She finally mailed the letter.
Jan finished her report on time.
John was still single in 1995.
Jane was a movie star.

Bài tập: phân nhóm các câu trong đoạn văn tương ứng với 3 dạng quá khứ như bảng trên:

Yesterday Mrs. Hubbard had a very rough day. In the morning, she went to the kitchen and looked in the cupboard for some food for her dog, but the cupboard was empty. Her poor dog stared up at her with its hungry eyes, and she knew she had to do something quickly. She hurried to the grocery store to buy some dog food, but unfortunately the store was out of her dog’s favorite brand, so she had to catch a bus downtown. After buying the food, she waited for a half hour in the rain to get a taxi. When she finally got home, her dog was sound asleep on the living room sofa.

Một số lỗi thường gặp khi dùng thì quá khứ đơn

1. Dùng thì hiện tại đơn thay cho thì quá khứ đơn.

Last week, Tonya fix her neighbor’s car. (Sai)
Last week, Tonya fixed her neighbor’s car. (Đúng)

2. Dùng thì quá khứ của “(to) be” trước động từ trong câu.

It was happened one night in September. (Sai)
It happened one night in September. (Đúng)