Trang chủ » Ngữ pháp » Mạo từ » Phân biệt cách sử dụng mạo từ a/an và one

Phân biệt cách sử dụng mạo từ a/an và one

Phân biệt cách sử dụng mạo từ a/an và one
Phân biệt cách sử dụng mạo từ a/an và one
4.6/5 5 votes

Mẹo tìm Google:từ khóa cần tìm + tienganhthatde.net

Như chúng ta đã học ở bài trước, mạo từ trong tiếng Anh là một từ đứng trước danh từ để chỉ rõ danh từ đó đang đề cập tới loại đối tượng nào, và đối tượng này là xác định hay không xác định. Bài hoc này sẽ giúp các bạn phân biệt cách sử dụng mạo từ a/anone.

Cách sử dụng mạo từ a/an và one trong tiếng Anh

1. Sử dụng để đếm hoặc đo lường thời gian, khoảng cách, cân nặng

Khi được sử dụng để đếm hoặc đo lường thời gian, khoảng cách, cân nặng, … chúng ta có thể sử dụng hoặc a/an hoặc one:

Ví dụ:
£1 = a/one pound
£1,000,000 = a/one million pounds

Chú ý: Bạn cần ghi nhớ rằng trong câu The rent is £100 a week thì mạo từ a đặt trước week ở đây không thể được thay thế bởi one.

Ngoài ra, các dạng câu khác thì hai mạo từ a/an và one cũng không thể thay thế lẫn nhau, bởi vì one + danh từ thường mang nghĩa “chỉ một/không nhiều hơn một” trong khi a/ankhông mang nghĩa này:

Ví dụ:
A shotgun is no good. (It is the wrong sort of thing.)
One shotgun is no good. (I need two or three.)

2. Cách sử dụng đặc biệt của one

one (tính từ/đại từ) được sử dụng với another/others:

Ví dụ:
One (boy) wanted to read, another /others wanted to watch TV.
One day he wanted his lunch early, another day he wanted it late.

one có thể được sử dụng trước day/week/month/year/summer/winter, … hoặc trước tên của ngày hoặc tháng để diễn tả thời gian cụ thể diễn ra một hành động nào đó:

Ví dụ:
One night there was a terrible storm.
One winter the snow fell early.
One day a telegram arrived.

Cụm từ one day cũng có thể được sử dụng với nghĩa “một ngày nào đó trong tương lai“:

Ví dụ:
One day you’ll be sorry you treated him so badly.
(bạn cũng có thể sử dụng some day ở đây)

3. one khi được sử dụng để làm đại từ là tương đương với a/an:

Ví dụ:
Did you get a ticket?
Yes, I managed to get one.

Chú ý: Dạng số nhiều của one sử dụng theo cách này là some.

Ví dụ:
Did you get tickets?
Yes, I managed to get some.