Trang chủ » Ngữ pháp » Mạo từ » Mạo từ là gì? Phân loại mạo từ trong tiếng Anh

Mạo từ là gì? Phân loại mạo từ trong tiếng Anh

Mạo từ là gì? Phân loại mạo từ trong tiếng Anh
Mạo từ là gì? Phân loại mạo từ trong tiếng Anh
4.4/5 9 votes

Mẹo tìm Google:từ khóa cần tìm + tienganhthatde.net

Hàng ngày chúng ta sử dụng rất nhiều đến Mạo từ, ví dụ như các cụm từ cái bút, cái ghế, một cô bé, … Trong tiếng Anh và các ngôn ngữ khác cũng vậy. Vậy Mạo từ trong tiếng Anh là gì?

Mạo từ là gì?

Mạo từ là từ dùng trước danh từ và cho biết danh từ ấy nói đến một đối tượng xác định hay không xác định. Chúng ta dùng the khi danh từ chỉ đối tượng được cả người nói lẫn người nghe biết rõ đối tượng nào đó.

Trong tiếng Anh, chúng ta thường gặp và sử dụng 3 mạo từ, đó là: the, aan:

  • Sử dụng mạo từ xác định the ngụ ý rằng người nói giả sử rằng người nghe biết về đối tượng đang nói đến.
  • Sử dụng mạo từ bất định a hoặc an khi người nói giả sử rằng người nghe không biết đến đối tượng đang nói đến.

Một ví dụ để chỉ rõ sự khác nhau khi sử dụng mạo từ và không sử dụng mạo từ:

Ví dụ:
I want to buy a book. (Tôi cần mua một cuốn sách)
I want to buy the book which Peter has bought this morning (Tôi cần mua cuốn sách giống của Peter mua lúc sáng.

Trước khi tìm hiểu về cách sử dụng của mạo từ, bạn cần phân biệt rõ khái niệm danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Bạn có thể tham khảo tại đây: Danh từ đếm được và danh từ không đếm được trong tiếng Anh.

Phân loại mạo từ trong tiếng Anh

Mạo từ trong tiếng Anh bao gồm ba từ và được phân chia như sau:

  • Mạo từ xác định (Denfinite article): the
  • Mạo từ bất định (Indefinite article): a, an
  • Mạo từ Zero (Zero article) hay danh từ không có mạo từ đứng trước: thường áp dụng cho danh từ không đếm được (uncountable noun) và danh từ đếm được ở dạng số nhiều: rice, tea, people, clothes.
Ví dụ:
A: What do you think about New York?
B: I love the city and people there! (the city = New York)

Chú ý: Mạo từ không phải là một loại từ riêng biệt, chúng ta có thể xem nó như một bộ phận của tính từ dùng để bổ nghĩa cho danh từ – chỉ đơn vị.