Trang chủ » Từ vựng » Từ vựng chuyên ngành » Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Hành chính nhân sự

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Hành chính nhân sự

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Hành chính nhân sự
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Hành chính nhân sự
4.7/5 3 votes

Danh mục: Từ vựng | Từ vựng chuyên ngành

Download tài liệu PDF cho bài học Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Hành chính nhân sự miễn phí trên Tiếng Anh Thật Dễ

Group học tiếng Anh | Đăng bình luận

Mẹo tìm Google:từ khóa cần tìm + tienganhthatde.net

Chuyên ngành hành chính nhân sự (Human Resource) là một trong những chuyên ngành đòi hỏi tiếng anh cao, bởi làm việc trong môi trường này cần tiếp xúc và làm việc với nhiều người.

Vì thế, Tiếng Anh Thật Dễ đã tổng hợp các từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Hành chính nhân sự để giúp các bạn có thể tự tin giao tiếp và làm việc trong môi trường này. Hy vọng bài viết này thực sự hữu ích cho các bạn.

Danh sách Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Hành chính nhân sự

STT Từ vựng Nghĩa tiếng Việt
1 HR manager trưởng phòng nhân sự
2 Standard tiêu chuẩn
3 Application form mẫu đơn ứng tuyển
4 Conflict mâu thuẫn
5 Development sự phát triển
6 Human resource development phát triển nguồn nhân lực
7 Internship thực tập sinh
8 Interview phỏng vấn
9 Job enlargement đa dạng hóa công việc
10 Work environment môi trường làm việc
11 Knowledge kiến thức
12 Shift ca, kíp, sự luân phiên
13 Output đầu ra
14 Outstanding staff nhân sự xuất sắc
15 Interview phỏng vấn
16 Pay rate mức lương
17 Colleague đồng nghiệp
18 Performance sự thực hiện, thành quả
19 Proactive tiên phong thực hiện
20 Recruitment sự tuyển dụng
21 Seniority thâm niên
22 Skill kỹ năng
23 Social security an sinh xã hội
24 Taboo điều cấm kỵ
25 Task nhiệm vụ, phận sự
26 Transfer thuyên chuyển nhân viên
27 Unemployed thất nghiệp
28 Wrongful behavior hành vi sai trái
29 Subordinate cấp dưới
30 Stress of work căng thẳng công việc
31 Strategic planning hoạch định chiến lược
32 Labor contract hợp đồng lao động
33 Specific environment môi trường đặc thù
34 Starting salary lương khởi điểm
35 Temporary tạm thời
36 Case study nghiên cứu tình huống
37 100 per cent premium payment Trả lương 100%
38 Ability Khả năng
39 Adaptive Thích nghi
40 Adjusting pay rates Điều chỉnh mức lương
41 Administrator cadre/High rank cadre Cán bộ quản trị cấp cao
42 Aggrieved employee Nhân viên bị ngược đãi
43 Aiming Khả năng nhắm đúng vị trí
44 Air conflict Mâu thuẩn cởi mở/ công khai
45 Allowances Trợ cấp
46 Annual leave Nghỉ phép thường niên
47 Application Form Mẫu đơn ứng tuyển
48 Apprenticeship training Đào tạo học nghề
49 Absent from work Nghỉ làm (không phải nghỉ hẳn)
50 Arbitrator Trọng tài
51 Assessment of employee potential Đánh giá tiềm năng nhân viên
52 Alternation Ranking method Phương pháp xếp hạng luân phiên
53 Average Trung bình
54 Award/reward/gratification/bonus Thưởng, tiền thưởng
55 Behavior modeling Mô hình ứng xử
56 Behavioral norms Các chuẩn mực hành vi
57 Benchmark job Công việc chuẩn để tính lương
58 Benefits Phúc lợi
59 Blank (WAB) Khoảng trống trong mẫu đơn
60 Board interview/Panel interview Phỏng vấn hội đồng
61 Bottom-up approach Phương pháp đi từ dưới lên trên
62 Breakdowns Bế tắc
63 Business games Trò chơi kinh doanh
64 Bureaucratic Quan liêu
65 Career employee Nhân viên chính ngạch/Biên chế
66 Career planning and development Kế hoạch và phát triển nghề nghiệp (Thăng tiến nghề nghiệp)
67 Case study Điển quản trị/Nghiên cứu tình huống
68 Class A Hạng A
69 Classroom lecture Bài thuyết trình trong lớp
70 Coaching Huấn luyện
71 Cognitive ability test Trắc nghiệm khả năng nhận thức
72 Cognitive dissonance Bất hòa nhận thức
73 Collective agreement Thỏa ước tập thể
74 Collective bargaining Thương nghị tập thể
75 Combination of methods Tổng hợp các phương pháp
76 Comfortable working conditions Điều kiện làm việc thoải mái
77 Compensation Lương bổng
78 Compensation equity Bình đẳng về lương bổng và đãi ngộ
79 Competent supervision Kiểm tra khéo léo
80 Computer-assisted instruction (CAI) Giảng dạy nhờ máy tính
81 Conference Hội nghị
82 Conflict tolerance Chấp nhận mâu thuẩn
83 Contractual employee Nhân viên hợp đồng
84 Controlling Kiểm tra
85 Congenial co-workers Đồng nghiệp hợp ý
86 Corporate culture Bầu văn hóa công ty
87 Corporate philosophy Triết lý công ty
88 Correlation analysis Phân tích tương quan
89 Cost of living Chi phí sinh hoạt
90 Biến thiên theo chu kỳ
91 Challenge Thách đó
92 Daily worker Nhân viên công nhật
93 Day care center Trung tâm chăm sóc trẻ em khi cha mẹ làm việc
94 Death in service compensation Bồi thường tử tuất
95 Demotion Giáng chức
96 Delphi technique Kỹ thuật Delphi
97 Detective interview Phỏng vấn hướng dẫn
98 Determinants Các yếu tố quyết định
99 Disciplinary action Thi hành kỷ luật
100 Discipline Kỷ luật
101 Disciplinary action process Tiến trình thi hành kỷ luật
102 Drug testing Kiểm tra dùng thuốc
103 Duty Nhiệm vụ
104 Early retirement Về hưu non
105 Education assistance Trợ cấp giáo dục
106 Education Giáo dục
107 Emerson efficiency bonus payment Trả lương theo hiệu năng
108 Employee behavior Hành vi của nhân viên
109 Employee manual/Handbook Cẩm nang nhân viên
110 Employee recording Nhân viên ghi chép trong nhật ký công tác
111 Employee referrals Nhờ nhân viên giới thiệu
112 Employee relation services Dịch vụ tương quan nhân sự
113 Employee relations/Internal employee relation Tương quan nhân sự
114 Employee service Dịch vụ công nhân viên
115 Employee stock ownership plan (ESOP) Kế hoạch cho nhân viên sở hữu cổ phần
116 Employment Tuyển dụng
117 Employment agency Công ty môi giới việc làm
118 Employment interview/ In-depth interview Phỏng vấn sâu
119 Entrepreneurial Năng động, sáng tạo
120 Entry- level professionals Chuyên viên ở mức khởi điểm
121 Evaluation and follow up Đánh giá và theo dõi
122 Essay method Phương pháp đánh giá bằng văn bản tường thuật
123 Esteem needs Nhu cầu được kính trọng
124 Evolution of application / Review of application Xét đơn ứng tuyển
125 External environment Môi trường bên ngoài
126 External equity Bình đẳng so với bên ngoài
127 Extreme behavior Hành vi theo thái cực
128 Fair Tạm
129 Family benefits Trợ cấp gia đình
130 Financial compensation Lương bổng đãi ngộ về tài chính
131 Financial management Quản trị Tài chính
132 Finger dexterity Sự khéo léo của ngón tay
133 Flextime Giờ làm việc uyển chuyển, linh động
134 Floater employee Nhân vviên trôi nổi, ko thường xuyên
135 Forecasting Dự báo
136 Formal system Hệ thống chính thức
137 Former employees Cựu nhân viên
138 Gain sharing payment or the halsey premium plan Kế hoạch Haley/ trả lương chia tỷ lệ tiền thưởng
139 Gantt task anh Bonus payment Trả lương cơ bản cộng với tiền thưởng
140 General environment Môi trường tổng quát
141 General knowledge tests Trắc nghiệm kiến thức tổng quát
142 Going rate/wege/ Prevailing rate Mức lương hiện hành trong Xã hội
143 Good Giỏi
144 Graphic rating scales method Phương pháp mức thang điểm vẽ bằng đồ thị
145 Graphology Khoa nghiên cứu chữ viết
146 Grievance procedure Thủ tục giải quyết khiếu nại
147 Gross salary Lương gộp (Chưa trừ thuế)
148 Group appraisal Đánh giá nhóm
149 Group emphasis Chú trọng vào nhóm
150 Group incentive plan/Group incetive payment Trả lương theo nhóm
151 Group interview Phỏng vấn nhóm/
152 Group life insuarance Bảo hiểm nhân thọ theo nhóm
153 Hazard pay Tiền trợ cấp nguy hiểm
154 Heath and safety Y tế và An toàn lao động
155 Hierarchy of human needs Nấc thang thứ bậc/nhu cầu của con người
156 Holiday leave Nghỉ lễ (có lương)
157 Hot stove rule Nguyên tắc lò lửa nóng
158 How to influence human behavior Làm cách nào khuyến dụ hành vi ứng xử của con người
159 Human resource department Bộ phận/Phòng Nhân sự
160 Human resource managerment Quản trị nguồn nhân lực/ Quản trị nhân lực
161 Human resource planning Kế hoạch nguồn nhân lực/kế hoạch nhân lực
162 Immediate supevisior Quản lý trực tiếp (Cấp quản đốc trực tiếp)
163 In- basket training Đào tạo bàn giấy/ Đào tạo xử lý công văn giấy tờ
164 Incentive compensation Lương bổng đãi ngộ kích thích LĐXS
165 Incentive payment Trả lương kích thích lao động
166 Individual incentive payment Trả lương theo cá nhân
167 Informal group Nhóm không chính thức
168 Input Đầu vào/nhập lượng
169 Insurance plans Kế hoạch bảo hiểm
170 Integrated human resource managerment Quản trị Tài nguyên nhân sự tổng thể
171 Interlligence tests Trắc nghiện trí thông minh
172 Internal employee relations Tương quan nhân sự nội bộ
173 Internal environment Môi trường bên trong
174 Internal equity Bình đẳng nội bộ
175 Job Công việc
176 Job analysis Phân tích công việc
177 Job behaviors Các hành vi đối với công việc
178 Job bidding Thông báo thủ tục đăng ký
179 Job description Bảng mô tả công việc
180 Job enrichment Phong phú hóa công việc
181 Job environment Khung cảnh công việc
182 Job envolvement Tích cực với công việc
183 Job expenses Công tác phí
184 Job knownledge test Trắc nghiệm khả năng nghề nghiệp hay kiến thức chuyên môn
185 Job peformance Sự hoàn thành công tác
186 Job posting Niêm yết chỗ làm còn trống
187 Job pricing Ấn định mức trả lương
188 Job rotation Luân phiên công tác
189 Job satisfaction Thỏa mãn với công việc
190 Job sharing Chia sẻ công việc
191 Job specification Bảng mô tả tiêu chuẩn chi tiết công việc
192 Job title Chức danh công việc
193 Key job Công việc chủ yếu
194 Labor agreement Thỏa ước lao động
195 Labor relations Tương quan lao động
196 Layoff Tạm cho nghỉ việc vì không có việc làm
197 Leading Lãnh đạo
198 Leave/Leave of absence Nghỉ phép
199 Lethargic Thụ động
200 Line management Quản trị trực tuyến
201 Macroen environment Môi trường vĩ mô
202 Managerment By Ojectives(MBO) Quản trị bằng các mục tiêu
203 managerial judgment Phán đoán của cấp quản trị
204 Manpower inventory Hồ sơ nhân lực
205 Manpower replacement chart Sơ đồ sắp xếp lại nhân lực
206 Manual dexterity Sự khéo léo của tay
207 Marketing management Quản lý Marketing
208 Maternity leave Nghỉ chế độ thai sản
209 Means- ends orientation Hướng phương tiện vào mục đích cứu cánh
210 Medical benefits Trợ cấp Y tế
211 Mega- environment Môi trường vĩ mô
212 Member identity Tính đồng nhất giữa các thành viên
213 Micro environment Môi trường vi mô
214 Miniaturization Sự thu nhỏ
215 Mixed interview Phỏng vấn tổng hợp
216 Motion study Nghiên cứu cử động
217 Motivation hygiene theory Lý thuyết yếu tố động viên và yếu tố lành mạnh
218 Moving expenses Chi phí đi lại
219 Narrative form rating method Phương pháp đánh giá qua mẫu biểu tường thuật
220 New employee checklist Phiếu kiểm tra phát tài liệu cho nhân viên mới
221 Night work Làm việc ban đêm
222 Non-financial compensation Lương bổng đãi ngộ phi tài chính
223 Norms Các chuẩn mực/Khuôn mẫu làm chuẩn
224 Observation Quan sát
225 Off the job training Đào tạo ngoài nơi làm việc
226 Official Chính quy, bài bản, nghi thức
227 Omnipotent view Quan điểm vạn năng
228 On the job training Đào tạo tại chổ
229 One-on-one interview Phỏng vấn cá nhân
230 Open culture Bầu không khí văn hóa mở
231 Open systems focus Chú trọng đến các hệ thống mở
232 Operational planning Hoạch định tác vụ
233 Operational/ Task-environment Môi trường tác vụ/công việc
234 Oral reminder Nhắc nhở miệng
235 Organizational behavior/Behavior Hành vi trong tổ chức
236 Organizational commitment Gắn bó với tổ chức
237 Organizing Tổ chức
238 Orientation Hội nhập vào môi trường làm việc
239 Orientation manual Cẩm nang hội nhập vào môi trường làm việc
240 Outplacement Sắp xếp cho một nhân viên làm việc ở một nới khác
241 Outstanding Xuất sắc
242 Overcoming Breakdowns Vượt khỏi bế tắc
243 Overtime Giờ phụ trội
244 Paid absences Vắng mặt vẫn được trả tiền
245 Paid leave Nghỉ phép có lương
246 Paired comparisons method Phương pháp so sánh từng cặp
247 Pay Trả lương
248 Pay followers Những người/hãng có mức lương thấp
249 Pay grades Ngạch/hạng lương
250 Pay scale Thang lương
251 Pay leaders Đứng đầu về trả lương cao
252 Pay ranges Bậc lương
253 Pay roll/Pay sheet Bảng lương
254 Pay-day Ngày phát lương
255 Payment for time not worked Trả lương trong thời gian không làm việc
256 Pay-slip Phiếu lương
257 Peers Đồng nghiệp
258 Penalty Hình phạt
259 People Focus Chú trọng đến con người
260 Perception Nhận thức
261 Performance Hoàn thành công việc
262 Performance appraisal Đánh giá thành tíc công tác/hoàn thành công tác
263 Performance appraisal data Dữ kiện đánh giá thành tích công tác
264 Performance expectation kỳ vọng hoàn thành công việc
265 Personality tests Trắc nghiệm cá tính hay nhân cách
266 Person-hours/man-hours Giờ công lao động của một người
267 Personnel management Quản trị nhân viên
268 Piecework payment Trả lương khoán sản phẩm
269 Planning Hoạch định
270 Polygraph Tests Kiểm tra bằng máy nói dối
271 Poor/Unsatisfactory Kém
272 Predictors Chỉ số tiên đoán
273 Preliminary interview/ Initial Screening interview Phỏng vấn sơ bộ
274 Premium pay Tiền trợ cấp độc hại
275 Present employees Nhân viên hiện hành
276 Pressure group Các nhóm gây áp lực
277 Principle “Equal pay, equal work” Nguyên tắc công bằng lương bổng (Theo năng lực)
278 Proactive Chủ động
279 Problem solving interview Phỏng vấn giải quyết vấn đề
280 Production/Services management Quản trị sản xuất dịch vụ
281 Profit sharing Chia lời
282 Programmed instruction Giảng dạy theo thứ tự từng chương trình
283 Promotion Thăng chức
284 Psychological tests Trắc nghiệm tâm lý
285 Punishment Phạt
286 Physical examination Khám sức khỏe
287 Physiognomy Khoa tướng học
288 Physiological needs Nhu cầu sinh lý
289 Quality of work life Phẩm chất sống làm việc/phẩm chất cuộc đời làm việc
290 Quantitative techniques Kỹ thuật định lượng
291 Questionnaire Bảng câu hỏi
292 Random variation Biến thiên ngẫu nhiên
293 Ranking method Phương pháp xếp hạng
294 Ratifying the agreement Phê chuẩn thỏa ước
295 Rating scales method Phương pháp mức thang điểm
296 Ratio analysis Phân tích tỷ suất nhân quả
297 Re