Trang chủ » Ngữ pháp » Danh từ » Danh từ là gì? Có mấy loại danh từ trong tiếng Anh

Danh từ là gì? Có mấy loại danh từ trong tiếng Anh

Danh từ là gì? Có mấy loại danh từ trong tiếng Anh
Danh từ là gì? Có mấy loại danh từ trong tiếng Anh
4.6/5 5 votes

Danh mục: Danh từ | Ngữ pháp

Download tài liệu PDF cho bài học Danh từ là gì? Có mấy loại danh từ trong tiếng Anh miễn phí trên Tiếng Anh Thật Dễ

Group học tiếng Anh | Đăng bình luận

Mẹo tìm Google:từ khóa cần tìm + tienganhthatde.net

Bài học hôm nay, chúng ta cùng tìm hiều về một từ loại vô cùng thông dụng trong tiếng Anh, đó chính là Danh từ (Noun). Vậy danh từ là gì? Có mấy loại danh từ trong tiếng Anh? Hãy cùng Tiếng Anh Thật Dễ khám phá nhé!

Danh từ là gì?

Danh từ (noun) là từ hoặc nhóm từ dùng để chỉ một người, một vật, một sự việc, một tình trạng hay một cảm xúc.

Phân loại Danh từ trong tiếng Anh

1. Danh từ chung

Danh từ chung là những danh từ chỉ người, sự việc và địa điểm.

Ví dụ: dog, cat, woman, phone, television

2. Danh từ trừu tượng

Danh từ trừu tượng là một danh từ chung nhằm gọi tên một ý tưởng hoặc một phẩm chất. Các danh từ trừu tượng thường không được xem, ngửi, tiếp xúc hoặc nếm.

Ví dụ: courage, joy, beauty, chanty

Danh từ trừu tượng có thể ở dạng số ít hoặc số nhiều, ở dạng đếm được hoặc không đếm được.

3. Danh từ tập hợp

Danh từ tập hợp là một danh từ để chỉ một nhóm người, sự vật, nơi chốn.

Ví dụ: team, group, crowd, flock

Một danh từ tập hợp thường đi với các động từ ở dạng số ít bởi nhóm này hoạt động cùng nhau dưới hình thức một đơn vị. Một danh từ tập hợp đi với một động từ ở dạng số nhiều khi thành phần của nhóm hoạt động dưới dạng các cá nhân.

Ví dụ:

Our team is practicing three nights a weeks. (Đội cả chúng tôi tập luyện ba đêm một tuần => đội đang hoạt động dưới
tư cách một đơn vị)

The team were talking among themselves. (Nhóm đang tự nói về họ => các thành viên của nhóm hoạt động dưới hình thức
là nhiều cá nhân)

Xem thêm: Động từ trong tiếng Anh

4. Danh từ chỉ tên riêng

Danh từ chỉ tên riêng là các danh từ chỉ tên riêng của người, quốc gia, thành phố…

Ví dụ: Hanoi, Danang, John, Japan, Florida
Cách sử dụng Ví dụ
Danh từ được sử dụng để làm chủ ngữ trong câu John is playing video games
Danh từ được sử dụng để làm tân ngữ trực tiếp Tom ate some apples
Danh từ được sử dụng để làm tân ngữ gián tiếp Tom gave John some apples
Danh từ cũng có thể làm tân ngữ gián tiếp cho một giới từ I spoke to Tom
Danh từ được sử dụng để làm bổ ngữ cho các động từ be, become, seem Susan is a doctor
Danh từ được sử dụng làm bổ ngữ cho tân ngữ People consider her a teacher
Danh từ cũng có thể trong dạng sở hữu cách Tome’s books are on the table

Chức năng của danh từ trong tiếng Anh

  • Danh từ được sử dụng để làm chủ ngữ trong câu:
Ví dụ: Tom is dancing.
  • Danh từ được sử dụng để làm tân ngữ trực tiếp:
Ví dụ: Tom ate some apples.
  • Danh từ được sử dụng để làm tân ngữ gián tiếp:
Ví dụ: Tom gave Mary some apples.
  • Danh từ cũng có thể làm tân ngữ gián tiếp cho một giới từ:
Ví dụ: I spoke to Tom.
  • Danh từ được sử dụng để làm bổ ngữ cho các động từ be, become, seem:
Ví dụ: Tom wants to become an actor.
  • Danh từ được sử dụng làm bổ ngữ cho tân ngữ:
Ví dụ: People consider him a teacher.
  • Danh từ cũng có thể trong dạng sở hữu cách:
Ví dụ: Tom’s books.