Trang chủ » Ngữ pháp » Cấu trúc câu » Các loại câu cầu khiến trong tiếng Anh

Các loại câu cầu khiến trong tiếng Anh

Các loại câu cầu khiến trong tiếng Anh
Các loại câu cầu khiến trong tiếng Anh
5/5 4 votes

Mẹo tìm Google:từ khóa cần tìm + tienganhthatde.net

Khi muốn yêu cầu, nhờ vả người khác làm gì, chúng ta sử dụng loại câu cầu khiến. Vậy câu cầu khiến trong tiếng Anh là gì, sử dụng câu cầu khiến ra sao, có mấy loại câu cầu khiến trong tiếng Anh? Hãy cùng Tiếng Anh Thật Dễ tìm hiểu trong bài học các loại câu cầu khiến trong tiếng Anh nhé!

Xem bài học: Câu cầu khiến trong tiếng Anh là gì?

1. Câu xin phép (asking for permission)

Khi muốn xin phép người nào đó để làm một việc gì, chúng ta có thể sử dụng cả can, could và may.

Ví dụ:

Can I speak to Jenna for a few minutes?
Tôi có thể trò chuyện với Jenna một vài phút được không?

Can I meet Jason?
Tôi có thể gặp Jason được không?

Could I borrow your phone?
Tôi có thể mượn điện thoại của bạn được không?

May I sit here?
Tôi có thể ngồi xuống đây được không?

Chú ý: Trong trường hợp để cho ai đó làm việc gì, có thể dùng can hoặc may.

Ví dụ:

You can use my phone whenever you want = You may use my phone whenever you want

Bạn có thể dùng điện thoại của tôi bất cứ khi nào bạn muốn.

2. Câu yêu cầu trong ngoại ngữ tiếng Anh

Để nói mình muốn làm gì cho một ai đó, có thể dùng cách viết Can I + do something?

Ví dụ:

Can I get you a cup of hot chocolate? Yes, that would be great.
Tôi mang cho bạn 1 cốc sô cô la nóng nhé. được thôi, điều đó thật tuyệt.

Can I help you in solving your problem? I can do it by myself.
Tôi có thể giúp bạn khắc phục vấn đề của bạn được không? Tôi có thể tự làm được.

Cũng có thể sử dụng cấu trúc tương lai đơn I will do something để nói mình muốn làm gì cho một ai đó.

Ví dụ:

Jenna looks tired. I will get her a cup of hot tea.
Jenna trông tương đối mệt mỏi. Tôi sẽ mang cho cô ấy một tách trà nóng.

3. Lời mời trong tiếng Anh (offering)

Để mời người nào đó một cái gì hoặc mời một ai đó tham gia một sự kiện, người ta thường dùng cấu trúc Would you like….?

Ví dụ:

Would you like a little bit of mustard?
Bạn có muốn một chút mù tạt không?

Would you like to join us in our party next Saturday?
Bạn có cần tham gia vào buổi chiêu đãi của chúng tôi vào thứ bảy tới không?

Tương tự, cách viết I would/I’d like thường được dùng để nói mình muốn gì đó một cách lịch sự.

Ví dụ:

I would like to know some information about this mansion.
Tôi muốn biết một số thông báo về toà biệt thự này.

I would like to have a try. I’ve never use this device before.
Tôi muốn thử một lần. Tôi chưa bao giờ sử dụng đồ vật này.