Trang chủ » Ngữ pháp » Các thì tiếng Anh » Thì tương lai tiếp diễn (Future continuous tense)

Thì tương lai tiếp diễn (Future continuous tense)

Thì tương lai tiếp diễn (Future continuous tense)
Thì tương lai tiếp diễn (Future continuous tense)
4/5 2 votes

Mẹo tìm Google:từ khóa cần tìm + tienganhthatde.net

Thì tương lai tiếp diễn là gì? Cách sử dụng thì tương lai tiếp như thế nào? Hãy cùng tiếng Anh thật dễ khám phá ngay nhé.

1. Cấu trúc thì tương lai tiếp diễn

Câu khẳng định I / You / He / She / It / We / They will/shall be working.
Câu phủ định  I / You / He / She / It / We / They won’t (will not) be working.
Câu nghi vấn Will I / You / He / She / It / We / They be working?
Câu trả lời Yes Yes, I / You / He / She / It / We / They will be working.
Câu trả lời No No, I / You / He / She / It / We / They won’t be working.

2. Cách sử dụng thì tương lai tiếp diễn

Cách dùng Ví dụ
Hành động sẽ diễn ra và kéo dài liên tục suốt một khoảng thời gian ở tương lai.
  • My parents are going to Hanoi, so I’ll be staying home alone for the next 3 weeks.
Hành động tương lai đang xảy ra thì một hành động khác xảy đến.
  • The band will be playing when the President enters.
Hành động sẽ đang xảy ra vào một thời điểm hoặc một khoảng thời gian cụ thể ở tương lai.
  • We will be working in this building in June.
Hành động sẽ xảy ta như một phần trong kế hoạch hoặc một phần trong thời gian biểu.
  • The party will be starting at seven o’clock.

3. Dấu hiện nhận biết thì tương lai tiếp diễn

Trong câu khi xuất hiện những cụm từ: In the future, next year, next week, next time, and soon…

Chú ý: Thì tương lai tiếp diễn không được dùng phổ biến trong văn nói và đôi khi được thay thế bằng  thì hiện tại tiếp diễn hoặc thì tương lai đơn hay thì hiện tại đơn.

Ví dụ câu: I’ll be leaving in a few minutes.

Có thể thay thế bằng:

  • I’ll leave in a few minutes.
  • I’m going to leave in a few minutes.
  • I’m leaving in a few minutes.
  • I leave in a few minutes.